Söt hund i ett kontor med glasväggar längst med korridoren kollar in i kameran

Hund på jobbet? - Vi säger JA! Här kommer alla positiva anledningar

Varför man ska tillåta hundar på kontoret

Att ha hundar på jobbet anser vi på Pandy är en DRÖM 🐶! Och det har blivit allt vanligare på arbetsplatser runt om i världen. Även om det tidigare var en ovanlig syn att se en hund på ett kontor, så har det visat sig att det faktiskt finns många fördelar med att ha hundar på jobbet. Artikeln nedan kommer gå igenom alla fördelar med att ha människans bästa vän på arbetsplatsen!

1. Ökad produktivitet

En av de viktigaste fördelarna med att ha hundar på jobbet är att det kan leda till ökad produktivitet bland de anställda. Att ha hundar på jobbet kan bidra till en mer avslappnad och positiv arbetsmiljö, vilket i sin tur kan öka produktiviteten. Studier har visat att anställda som har tillgång till hundar på jobbet är mindre stressade och mer benägna att ta kortare pauser, vilket kan förbättra deras produktivitet under resten av dagen. 

2. Förbättrad hälsa och välbefinnande

Hundar är kända för att ha en positiv inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Att ha en hund på jobbet kan hjälpa till att minska stressnivåerna, sänka blodtrycket och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom kan hundar hjälpa till att förbättra vår mentala hälsa genom att minska känslor av ångest och depression.

3. Förbättrad kommunikation

Hundar kan hjälpa till att förbättra kommunikationen mellan anställda. Hundar fungerar som en gemensam nämnare och kan bryta ner barriärer mellan människor som annars kanske inte skulle ha haft mycket gemensamt. Att ha en hund på jobbet kan också göra det lättare att bryta isen med nya kollegor och kan bidra till att skapa en mer sammanhängande arbetsplats.

4. Ökad moral och motivation

Att ha en hund på jobbet kan öka moralen och motivationen bland de anställda. Att kunna ta med sin hund till jobbet kan bidra till en bättre balans mellan arbete och fritid, vilket kan göra det mer motiverande att gå till jobbet varje dag. Dessutom kan hundar hjälpa till att skapa en positiv och glad atmosfär på arbetsplatsen, vilket kan öka moralen bland de anställda.

5. Attraktiva förmåner för anställda

Att ha hundar på jobbet kan också vara en väldigt attraktiv förmån för anställda. Det kan bidra till att göra arbetsplatsen mer attraktiv för potentiella anställda och kan också hjälpa till att behålla befintliga anställda. Dessutom kan det bidra till en mer positiv arbetsmiljö, vilket kan öka chansen att anställda stannar längre på sin arbetsplats. Alltså enbart win- win för ALLA.


Sammanfattning

Sammanfattat så finns det en hel drös med fördelar med hundar på kontoret som bidrar till en positiv och glad arbetsmiljö. Det är viktigt att notera att det finns också vissa utmaningar som kan uppstå när det gäller att ha hundar på arbetsplatsen, till exempel allergier, hundrädda kollegor eller konflikter mellan hundar. Varje arbetsplats kan alltså inte vara lämpligt för hundar, men om det går kan det vara viktigt att se över kontorsstädningen, något vi på Pandy självklart ordnar åt er.

Mer artiklar

Mer inspiration och tips