Pandy integritetspolicy

1. Inledning

Det här är vår integritetspolicy. Innan vi går in på detaljerna skulle vi vilja belysa några av våra huvudprinciper. Dessa är viktiga att vi informerar dig om, då vi vet att de är viktiga för dig.

Integritetspolicy har tre syften:

  • Förklara hur vi använder den informationen som du delar med oss för att vi ska kunna utveckla en så bra produkt som möjligt och ge dig en bra upplevelse.
  • Säkerställa att du är medveten om vilken information som vi samlar in med din tillåtelse. Även vad vi gör/inte gör med informationen.
  • Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn. Den information vi samlar in har alltid en koppling till tjänsterna som Pandy utför och det genomgående syftet är att förbättra, utveckla och underlätta din användarupplevelse.

Den första kategorin omfattar registreringsinformation såsom namn, e-mail adress och telefonnummer som du anger när du registrerar dig hos Pandy.

Den andra kategorin innehåller information som du måste tillhandahålla Pandy för att få tillgång till dess tjänsteutbud. Platsinformation anger kunden manuellt och måste stämma överens med den adress som man är skriven på, personnummer måste tillhandahållas för att kunna nyttja RUT/ROT och kortinformation krävs för att kunna betala för beställd tjänst.

Skillnaden mellan dessa kategorier är viktig. Information i den första kategorin är information som behövs för att använda Pandys system. Information i den andra kategorin är information du måste tillhandahålla för att Pandy ska kunna leverera tjänster som systemet erbjuder. När du accepterar vår integritetspolicy genom att bekräfta bokning, ger du Pandy rätten att samla in, lagra och använda informationen för de syften som beskrivs nedan.

Pandy kommer vara tydliga med vilka riktlinjer som följs vid delning av information. I vissa sammanhang kommer Pandy att dela information. Vid exempelvis registrering genom tredje part som Facebook, så delar de viss information med oss och vi delar viss information med dem. Detta för att på ett så smidigt sätt som möjligt aktivera ett konto.

Tanken med kortfattade inledning är att ge dig en överblick av hur vi använder information och förstå våra integritetsåtaganden gentemot dig. Inledningen är en del av integritetspolicyn och nedan följer detaljerna. Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på support@pandy.co

2. Delar som du som användare samtycker till

Genom att använda tjänsten, samtycker du till användning av cookies och annan teknik samt insamling, användning, delning och behandling av din information.

I varje ovan nämnda fall samtycker du till användning av dina personuppgifter i denna integritetsskyddspolicy. Om du inte accepterar villkoren i denna integritetsskyddspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda tjänsten.

3. Information vi samlar in

Vi kommer att samla in och lagra följande information:

När du registrerar dig hos Pandy kommer vi be om information som e-postadress, lösenord, personnummer. Om du däremot använder tredjepartsapplikationer för registrering, godkänner du att vi samlar in autentiseringsinformation från dem. Vi kan också komma att samla in annan information från ditt konto hos tredjepartsapplikationen, exempelvis profilbild, e-postadress och kontakter.

Du kommer eventuellt behöva lägga till information manuellt som Pandy behöver för att utföra erbjudna tjänster. Exempelvis adress, mobilnummer, information om boende.

När du använder eller interagerar med Pandys plattform kan vi använda olika tekniker för att samla in information om hur tjänsten nås och används. Exempel på sådan information är  din typ av abonnemang och dina interaktioner med tjänsten.

Information om de tjänster du gör och tidpunkter för dina förfrågningar, det användarinnehåll som du bidrar med till tjänsten inklusive meddelande som du skickar och/eller tar emot via tjänster. Teknisk data, vilket kan innefatta URL- information, cookie-data, IP-adress, de typer av enheter som du använder, enhets-ID, nätverksanslutning, webbläsare, språk, informations om möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och version av applikation. För framtida utveckling kan även Pandy samla in rörelsegenererad eller orienteringsgenererad sensordata.

Du kan integrera Pandy med tredjepartsapplikationer. Om du gör det kan vi komma att ta emot liknande data från interaktioner med tredjepartsapplikationer, likaså gäller andra aktiviteter.

Pandy kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet, eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse av Pandy. Till exempel kan vi tillåta dig bjuda in vänner. Då bestämmer du själv om du ska ge Pandy tillgång till informationen.

Om du registrerar dig och beställer/köper abonnemangstjänst och/eller engångstjänster kommer din kredit- eller betalkortinformation och andra finansiella uppgifter för att behandla din betalning samlas in och lagras hos oss. Vi kan också komma att samla in viss begränsad information som postnummer, mobilnummer och uppgifter om din transaktionshistorik, för att kunna tillhandahålla tjänsten. Dessutom förser betalningstjänstleverantörerna oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, exempelvis en unik token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den informationen de har lagrat.

Du har rätten att kunna betala mot faktura, vilket gör Pandy kan lagra ytterligare information och ge det till betalningsleverantör som Pandy samarbetar med för att utfärda fakturor.

4. Användandet av insamlat information

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in informationen, kan vi komma att använda den informationen vi samlar i, inklusive personuppgifter till följande:

  • Ge dig aktuella erbjudanden på tjänsterna.
  • För att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Pandy och tjänster som erbjuds (inklusive för produkter och tjänster från tredje part).
  • För att säkerställa Pandys tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera användningen av tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, produkter och tjänster som gjorts tillgängliga.
  • För att kunna kommunicera med dig för ändamål relaterade till tjänsten, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden, som du genom villkoren går med på att ta emot.
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  • För att genomdriva denna integritetspolicy, samtliga andra villkor som du har accepterat, bland annat för att skydda dina rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Pandy, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat innehåll i tjänsten.
  • För att förse dig med funktioner, information eller annat innehåll som påverkas av vad du befinner dig och din plats i förhållande till Pandys medarbetare.

5. Delande av information

Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller genereras genom din användning av Pandys tjänster kan delas av dig eller oss.

Tredjepartsapplikationer

Baserat på ditt samtycke kan ytterligare information komma att delas med tredjepartsapplikationer och med andra genom tredjepartapplikationer. Om du ansluter ditt konto hos Pandy till en tredjepartapplikation kan Pandy komma att automatisk dela din aktivitet och aktivitetsrelaterade händelser med den tjänsten. Du förstår och accepterar att sådan information kan tillskrivas ditt konto på en tredjepartsapplikation och kan komma att publiceras på en sådan tjänst.

Du förstår och accepterar att en tredjepartsapplikations användning av information som samlas in från dig styrs av tredjepartens integritetspolicy och dina inställningar på den aktuella tjänsten, och Pandys användning av sådan information regleras av denna integritetspolicy och förinställda kontoinställningar.

Support

När du registrerar dig på Pandy, kommer vi be dig om din e-postadress eller så kommer den angivna e-postadressen från tredjepartsapplikation vid registrering. Denna e-postadress kan komma att utnyttjas vid kommunikation.

Tjänsteleverantörer och andra

Pandy kan då och då att behöva dela din information med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för Pandys räkning, behandla användardata och bidra till att leverera tjänsten, vilket sker i enlighet med denna integritetspolicy.

Rättighetshavare

Pandy erbjuder dig utnyttja sitt utbud av tjänster som erbjuds (mer information går att finna i Pandys Användarvillkor).

Dina inställningar

Pandy har begränsat antal egna inställningar, endast notifikation, tillgång till kalender samt tillgång till foton (vid uppladdning av profilbild samt bildbeskrivning) är det som kan ändras, men detta är inget som Pandy rekommenderar då det begränsar applikationens funktionalitet.  

6. Säkerhet

Det är viktigt för oss att våra användares information är skyddad. Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så du bör använda ett unikt och starkt lösenord, begränsa åtkomsten på din dator och webbläsare och logga ut efter att du har använt tjänsten. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan inte garantera säkerheten för användarinformation.

7. Barn

Pandy riktar endast in sig till dig som fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från dig under 18 år. Om du är under 18 år använd inte tjänsten och dela inte några personuppgifter med oss.

8. Tillgång till och uppdatering av användarinformation

Du kan granska och ändra mycket av den informationen vi lagrar om dig genom ditt konto eller att kontakta oss på support@pandy.co

9. Ändring av integritetspolicy

Ibland kan vi, fritt efter eget val, komma att göra ändringar i avtalen. När vi gör en väsentlig ändring i avtalen kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Genom att visa ett tydligt meddelande i plattformen eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten kommer efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig att läsa igenom sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet, kan du säga upp avtalet genom att kontakta oss på support@pandy.co.

Pandy Sales AB © 2016-2023